Polityka prywatności

Operatorem Serwisu www.detailingo.pl  jest

 1. DETAILINGO SP. Z O.O. z siedzibą w KOZŁÓWKA 166A21-132 KOZŁÓWKA, 
 2. wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
 3. numer krajowego rejestru sądowego (KRS): 0000660183
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7142047452
 5. numer identyfikacyjny rejestru gospodarki narodowej (REGON): 366408884

Operator zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności.

Skontaktuj się z nami pod adresem admin@detailingo.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z danych osobowych, a chętnie pomożemy.

Korzystając z tej strony i/lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią naszych Warunków korzystania z usługi; zgadzając się na Warunki, wyrażasz również zgodę na niniejsze Zasady. W przypadku kolizji terminów stosowanych w Warunkach korzystania z usługi i Polityce prywatności, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Spis treści

 1. Definicje stosowane w niniejszej Polityce
 2. Zasady ochrony danych, które stosujemy
 3. Jakie masz prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich Danych Osobowych
 7. Jak zabezpieczamy twoje dane
 8. Informacje na temat plików cookie
 9. Dane kontaktowe

Definicje:

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub w zestawach Danych Osobowych.

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.

My – DETAILINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zasady ochrony danych:

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z prawem. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania na żądanie.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania przetwarzania są dostosowane do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do realizacji celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone z okresem czasu. Nie przechowamy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa podmiotu danych:

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​musisz wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​mają zastosowanie określone warunki, masz prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia reklamacji – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek na podstawie praw dostępu, przedstawimy Ci powód, dla którego to uzasadnienie. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzoru – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane, które zbieramy:

 1. Informacje, które nam przekazałeś: Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, itp. – głównie informacje niezbędne do realizacji Twojej rezerwacji. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, aby móc komentować lub wykonywać inne czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Informacje automatycznie gromadzone o Tobie: Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku na zakupy, adres IP, historia zakupów (jeśli takowa istnieje) itp. Informacje te służą poprawie jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.
 3. Informacje od naszych partnerów: Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zgromadziły na Twój temat z innych względów prawnych. Zobacz listę naszych partnerów tutaj.
 4. Publicznie dostępne informacje: Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Używamy danych osobowych w celu:

 1. Świadczenia dla Ciebie usług. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosisz; dostarczanie artykułów promocyjnych na twoją prośbę i komunikowanie się z tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z tobą; i powiadamiając Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 2. Poprawy jakości obsługi klienta;
 3. Spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy;

Używamy Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn i/lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby cię zidentyfikować;
 • w celu świadczenia usługi lub wysłania/zaoferowania produktu;
 • przekazania informacji dotyczących rezerwacji, sprzedaży lub fakturowania;

Ze względu na uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • wysyłanie spersonalizowanych ofert  (od nas i / lub naszych partnerów);
 • administrowanie i analizowanie bazy naszych klientów (zachowania zakupowe i historia) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności produktów lub oferowanych usług;
 • do prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia klienta;

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • przesyłania informacji zawartych w formularzach kontaktowych
 • w innych celach poprosiliśmy o Twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub użycia Twoich Danych Osobowych dla opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszych Zasad wyłącznie w przypadku ich anonimizacji. Zapisujemy informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak to konieczne dla celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tu wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone. W tym celu zapewniamy, że:

 • związek pomiędzy celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i
 • istnieje odpowiednia ochrona dla ich przetwarzania.

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych:

Nie udostępniamy danych osobowych nieznanym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym Partnerom w celu umożliwienia świadczenia usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Procesor przetwarzania danych osobowych:

 • KEI.PL SP. Z O.O. siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9,30-418 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732079, REGON 356564787, NIP 6792736374

Nasi partnerzy biznesowi:

 • Naszymi Partnerami biznesowymi są studia auto detailingu lub firmy zajmujące się szkoleniami w tej dziedzinie, które publikują swoje oferty na łamach naszego portalu.

Połączone strony trzecie:

 • Facebook, Instagram, Youtube, Google

Współpracujemy tylko z procesorami przetwarzania danych osobowych, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub masz do tego inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy twoje dane:

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne.

 • Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS).
 • W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji.
 • Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków.
 • Dostęp do zasobów danych osobowych mają tylko i wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia
 • Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
 • Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
 • Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w sejfie
 • Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
 • Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych
 • Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Opracowano i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Osoby zajmujące się przetwarzaniem danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 • Osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych przeszkolono w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego
 • Osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy
 • Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym
 • Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco

Pomimo naszych najlepszych starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli masz konto u nas, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy do dzieci naszych usług.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

 • Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia świadczonych dla Ciebie usług.
 • Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.
 • Używamy plików cookie do następujących celów:
  • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
  • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
  • Pliki cookie Analytics – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług
  • Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te ciasteczka pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania będą powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także kontrolować pliki cookie innych firm, korzystając z platformy ochrony prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics, zainstaluj dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

 

Informacje kontaktowe

Organ nadzoru: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Skrzynka podawcza: Biznes.gov.pl

Telefon: 606-950-000

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Ostatnia modyfikacja została wykonana 2018-05-21.