Cennik

Załącznik do regulaminu

 Cennik usług

 

ceny netto/miesiąc
Lp Nazwa usługi jedna usługa dwie usługi trzy usługi cztery usługi pięć usług
1 Opłata za zamieszczenie oferty 50,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 140,00 zł 150,00 zł
2 Dodatkowa opłata za umieszczenie maksymalnie jednej oferty na stronie głównej – opcja na życzenie Partnera. 110,00 zł 104,50 zł 99,00 zł 93,50 zł 88,00 zł
Wartość pakietu: 160,00 zł 194,50 zł 219,00 zł 233,50 zł 238,00 zł
3 Prowizja portalu za dokonaną rezerwację 5% wartości zarezerwowanej usługi